K-dolls

Eén idee, twee projecten.

kleurNu de reuzepoppen van K-Dolls in Town waarschijnlijk ook aan U niet onopgemerkt voorbijgegaan zijn gegaan, tijdens hun reizen van Luxemburg over Brussel, stellen we u graag K-Dolls in House voor.

Van bij de aanvang was de idee geopperd een reuzepop (K-Dolls in Town) samen met de kleine zus (K-Doll in House) in één project te vervatten. Om praktische en organisatorische redenen was de kleinere pop op wacht gezet.

Vandaag zeggen we met fierheid dat de kleinere poppen in aantocht zijn.

Waarom twee projecten ?

Om te beginnen is vanuit het respect naar de deelnemers een opsplitsing gebeurd. De praktische beperkingen van de grote poppen ten aanzien van de kleine, leiden tot andere mogelijkheden en eventuele resultaten. Het zou dus abnormaal geweest zijn de risico’s verbonden aan de grote poppen mede te laten dragen door de kleine poppen en omgekeerd.

veel poppenWaar staan we vandaag ?
Financiering: via een flash op 18/10/2015 hebben we een oproep gedaan aan alle kiwaniers voor de lancering van K-Dolls in House. De financiering zal gebeuren op dezelfde basis als de K-Dolls in Town, namelijk door een voorfinanciering (= lening) via de clubs. Van zodra de middelen het toelaten zal de terugbetaling gebeuren met daar bovenop een winstdeelname van 10%, pro rata de deelname, op het einde van het project. Wij maken van de gelegenheid gebruik hierbij te melden dat iedereen die het K-Dolls in Town project heeft gesteund, reeds volledig is terugbetaald.

Fabricage: de Kiwanis is een vereniging die rijk is aan persoonlijkheden en zeer gevarieerde competenties. Een kiwanislid, Nathalie Landauer, die een bedrijf runt in het Luikse, gespecialiseerd in het reproduceren van kunstvoorwerpen bestemd voor grote musea in Europa heeft de opdracht gekregen.

En nadien ?
hasseltEenmaal gefabriceerd worden de poppen bezorgd aan clubs die de poppen kunnen laten versieren op vrijwillige basis bij door hun gekende artiesten. Nadien worden ze weer verzameld bij de organisatoren van het project om samen tentoongesteld te worden. Deze tentoonstellingen verlopen, bij voorkeur samen met deze van de K-Dolls in Town. Meerdere periodes in 2016 zijn reeds vastgelgd: januari Luik, eind april Gent, gevolgd door Hasselt en Aarlen. In september zullen ze aanwezig zijn op het congres van het district.

U ziet het: er zijn nog data mogelijk!
Het welslagen van deze projecten is niet het resultaat van enkel onze handen, maar ligt vooral ook in uw handen.

Comments are closed.